Open Samenwerking
en Innovatie
in Public Tech

kaarten

Johan Groenen

Foto van Johan Groenen

algoritmeregister

Een algoritmeregister ondersteunt de algoritmeverantwoordelijke bij het snel en overzichtelijk inventariseren, registreren en actualiseren van informatie over de inzet van algoritmische toepassingen binnen de organisatie, op basis van de Algoritmeregister Standaard voor registratie van algoritmische toepassingen in overheidsorganisaties.
Bekijk kaart "Algoritmeregister"

beelddenken

Denken in beelden en ruimte in plaats van woorden of teksten.
Bekijk kaart "Beelddenken"

co-creatie

Methoden en technieken om met een groep mensen gestructureerd te brainstormen en samen prototypes te maken.
Bekijk kaart "Co-creatie"

code for nl

De Nederlandse community van mensen die samenwerken aan een open, eerlijke en inclusieve digitale overheid en samenleving.
Bekijk kaart "Code for NL"

common ground

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg.
Bekijk kaart "Common Ground"

community

Een groep mensen met gedeelde waarden of gedeelde doelen, maar zonder formele organisatie en hiërarchie.
Bekijk kaart "Community"

design thinking

Een gefaseerd design framework om je projectaanpak op een design manier vorm te geven.
Bekijk kaart "Design Thinking"

developer.overheid.nl

Eén centrale plek voor de developer die voor of met de overheid ontwikkelt
Bekijk kaart "developer.overheid.nl"

digitale transformatie

Veranderingen teweeg gebracht en mogelijk gemaakt door de beschikbaarheid van digitale technolgie en de verregaande digitalisering van de samenleving.
Bekijk kaart "Digitale Transformatie"

foundation for public code

Helpen publieke organisaties gezamenlijk publieke code te ontwikkelen en onderhouden.
Bekijk kaart "Foundation For Public Code"

github

Online platform voor open samenwerking aan (primair) open source software.
Bekijk kaart "Github"

hacking

Technieken uitproberen om te kijken wat er allemaal mee kan. Wordt vaak verward met "cracking", het (illegaal) kraken van systemen om er misbruik van te maken.
Bekijk kaart "Hacking"

inspiratie

Willekeurige informatie die gedachten stimuleert die op een later moment aangewend kunnen worden tijdens het ontwerpproces om nieuwe richtingen te verkennen. Alles is inspiratie.
Bekijk kaart "Inspiratie"

meetup

Open bijeenkomst georganiseerd via het online platform meetup.com.
Bekijk kaart "Meetup"

natural computing

Deelgebied van kunstmatige intelligentie dat zich bezig houdt met het bestuderen en modelleren van natuurlijke systemen en processen, om deze vervolgens in te zetten in andere contexten.
Bekijk kaart "Natural computing"

nl design system

We gaan tussen overheidsorganisaties principes, interactiepatronen en code delen via een gezamenlijk design system. Dit NL Design System draagt niet alleen bij aan gebruiksvriendelijkere diensten van een betere kwaliteit en toegankelijkheid. Het helpt ook dubbel werk te voorkomen.
Bekijk kaart "NL Design System"

open samenwerking

Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en zelf-organisatie, open voor iedereen die een bijdrage wil leveren. Iedereen mag de bijdrage leveren indien die van voldoende kwaliteit is en aansluit op het gezamenlijke doel. De (deel)resultaten zijn van waarde en zijn open beschikbaar zowel voor de bijdragers en voor niet-bijdragers.
Bekijk kaart "Open Samenwerking"

open source

Software die is vrijgegeven onder een licentie die gebruikers het recht geeft om de broncode te bestuderen, aan te passen, te verspreiden en vrij te gebruiken.
Bekijk kaart "Open Source"

public tech

Het groeiende vakgebied van de "public interest technology" houdt zich bezig met activiteiten op het grensvlak van technologie en de wereld een betere plek maken.
Bekijk kaart "Public Tech"

software design

Het toepassen van (product) design methoden en technieken in het domein van software ontwikkeling.
Bekijk kaart "Software Design"

startup

Een jonge organisatie die nog op zoek is naar haar exacte positie in de wereld.
Bekijk kaart "Startup"

straatnotes

Samen met Jeugd en Veiligheid en de straatcoaches ontwikkelden wij Straatnotes, een digitaal notitieboekje voor op straat. Hiermee kunnen straatcoaches veilig en secuur informatie delen met Jeugd en Veiligheid.
Bekijk kaart "Straatnotes"

« terug naar hoofdpagina