Projecten

Product Lead
Algoritmeregister Beheertool (Agile Development)

Provincie Noord-Brabant

Product Lead
Algoritmeregister van de Nederlandse Overheid (Agile Development)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelates

Product Lead
Algorithm Registers for European Cities (Agile Development)

Eurocities

Kartrekker
Consortium Publieke Controle op Algoritmes (Open Samenwerking)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelates

Prototype Developer
Consortium Publieke Controle op Algoritmes (Design Thinking)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelates