Projecten

Product Lead
Gegevens- & Algoritmeboekhouding

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Product Lead
Algoritmeregister Beheertool

Provincie Noord-Brabant

Product Lead
Sensorenregister Beheertool

Provincie Noord-Brabant

Product Lead
Algorithm Registers for European Cities

Eurocities