Johan Groenen

data services &
web apps

Innovatiestrateeg. Code for NL fellow 2015. Ervaren scrummaster, product owner en development lead. Agile web ontwikkelaar gespecialiseerd in data services en web apps. Organisator van Open Hack. "The proof of the pudding is in the eating."

Adres:

Burg. de Joss. de Jongln. 8
3042 NH Rotterdam

Telefoon: 06 415 18 018

E-mail: mail@jgroenen.nl

LinkedIn: www.linkedin.com/in/jgroenen
www.twitter.com/jpagroenen

apitecture.blogspot.nl

github.com/jgroenen

Printen: print deze pagina

Website:

Ervaring

TiltShift

Innovatiestrateeg

Amsterdam, 2016 - heden

www.tiltshift.nl

Gemeentes vinden innovatie moeilijk. Wij houden van moeilijk!

Snelle innovatie die werkt!

Bookarang

Machine Learning specialist

Amsterdam, 2016 - heden

www.bookarang.com

Bookarang combineert liefde voor literatuur met kennis van kunstmatige intelligentie. Retailers en bibliotheken gebruiken onze technologie om hun lezers écht goede boekaanbevelingen te kunnen doen. Niet op basis van populariteit of andermans gedrag, maar met de inhoud van het boek en de voorkeuren van de lezer als uitgangspunt.

Fixxx, DataLab Amsterdam, gemeente Amsterdam

Innovatiestrateeg

Amsterdam, 2015 - heden

www.datalabamsterdam.nl

DataLab Amsterdam is een werkplaats, kenniscentrum en partner voor datavraagstukken in Amsterdam. We bieden advies, dataleveringen en innovatieve oplossingen voor de stad.

Fixxx staat voor Fast Innovation Amsterdam. We werken op locatie. Voornamelijk op straat, in de stad, om persoonlijk de problemen te ervaren. We gaan in gesprek met alle betrokkenen om de situatie goed in kaart te brengen. In korte, intensieve sprints ontwikkelen we samen werkende applicaties. En die testen we direct in de praktijk.

Verkeer en Openbare Ruimte, gemeente Amsterdam

Code for NL fellow

Amsterdam, 2015 - 2016

www.codefor.nl

Met Code for NL sluit Nederland zich aan bij een wereldwijd netwerk van civic innovators dat technologie inzet om overheden te versterken en burgerparticipatie te vergroten.

Binnen de RvE Verkeer en Openbare Ruimte zijn een aantal challenges geformuleerd. Als Code for NL fellow is mijn opdracht om deze challenges samen met alle stakeholders goed in kaart te brengen. Hierna ontwikkel ik oplossingen met behulp van de beschikbare open data en geschikte technieken in snelle iteraties (Agile). Vanwege de grote overlap in doelstelling en methodiek heb ik aansluiting gezocht bij het DataLab, vanuit waar ik deze challenges nu aanpak.

The Next Ad

Lead Software Engineer

Amsterdam, 2014 - 2015

www.thenextad.com

The Next Ad (TNA) is een performance-advertising platform voor social media. TNA stelt grootschalige adverteerders in staat om hun advertentiebudgetten geautomatiseerd te optimaliseren op basis van succes- en doelgroepanalyse.

Vanuit mijn positie als senior software engineer bij Media Injection werd ik door de CEO gevraagd om deze spin-off te helpen starten. In eerste instantie was ik verantwoordelijk voor het opbouwen van een nieuw developmentteam, het uitwerken van de technische architectuur en de optimalisatiemechanismes. Toen de basis stond, kwam de nadruk meer te liggen op het plannen van de strategie, de overall architectuur, de product backlog, het organiseren van de sprints als Scrum master en het aansturen van het team.

Media Injection

Sr Software Engineer

Amsterdam, 2013 - 2015

www.mediainjection.com

Media Injection Connect is een social media managementplatform voor nationale en internationale top-500 bedrijven en organisaties. Dit platform stelt de gebruikers in staat om al hun sociale media interacties en campagnes voor meerdere merken, landen, etc. vanuit één plek te monitoren, analyseren en inplannen.

Vanwege snelle groei van het aantal gebruikers en de hoeveelheid data die door de servers verwerkt moest worden, was een grote herziening van het bestaande systeemontwerp nodig. Als senior software engineer was ik mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een nieuwe systeemarchitectuur op basis van web services, het specificeren van de diverse API's, en het definiëren en plannen van de diverse fases van de transitie van de oude naar de nieuwe architectuur. Daarnaast was ik als Scrum productowner verantwoordelijk voor het projectmanagement van de naar China geoutsourcete ontwikkeling van de MI Connect app, die aansloot op deze nieuwe APIs.

Thirdwave

Sr Web Developer

Leiden, 2009 - 2013

www.thirdwave.nl

Thirdwave specialiseert zich in de ontwikkeling van op maat gemaakte webapplicaties, dataservices en -koppelingen, intranetten en web apps voor middelgrote tot zeer grote organisaties.

Bij een groot aantal projecten was ik verantwoordelijk voor zeer uiteenlopende zaken zoals planning, requirements-analyse, UX en workflow ontwerp, technische architectuur en applicatie-ontwikkeling. Door de grote diversiteit in klanten en applicaties heb ik in korte tijd intensief kennis kunnen maken met alle aspecten van web ontwikkeling en de manier waarop verschillende organisaties omgaan met dit ontwikkelproces.

Universiteit Leiden

Assistent en werkgroepdocent Computer Science

Leiden, 2006 - 2009

www.liacs.nl

Tijdens mijn studie was ik assistent en werkgroepdocent voor de vakken logica, programmeermethoden, compiler-constructie, digitale technieken en computerarchitectuur.

Ook was ik korte tijd webmaster (redactie en onderhoud) voor de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Daarnaast was ik onder meer lid van de faculteitsraad voor Wiskunde en Natuurwetenschappen en lid van de onderwijscommissie voor Computer Science.

Opleiding

Universiteit Leiden

Mastervakken Computer Science (Natural Computing)

Leiden, 2008 - 2012

natcomp.liacs.nl

Natural computing is de tak van informatica die zich bezig houdt met algoritmes geïnspireerd door natuurlijke processen en (emergente) intelligentie, zoals genetische algoritmes, neurale netwerken en Swarm Intelligence.

Vanwege het staken van mijn scriptie-onderzoek naar Distributed Particle Swarm Optimization heb ik de MSc-graad niet behaald. Ik heb wel alle mastervakken succesvol afgerond.

Universiteit Leiden

Bachelor Computer Science

Leiden, 2003 - 2008

www.liacs.nl

Computer Science, of Informatica, is de studie naar het optimaliseren van programmeertalen, datastructuren, algoritmes en hun samenhang.

Ik was speciaal geïnteresseerd in logica, speltheorie en kunstmatige intelligentie.

Daarnaast heb ik diverse extracurriculaire cursussen in psychologie, (taal)filosofie en muziekwetenschap gevolgd.

Ook was ik actief buiten de studie, onder meer als bestuurslid van studenten muziekgezelschap "Sempre Crescendo".

Stedelijk College Eindhoven

VWO

Eindhoven, 1994 - 2000

www.stedelijkcollege.nl

NL, EN, WA, WB, BIO, SK, NA

Vrijwilligerswerk

Permanent Beta Rotterdam

Organisator

2015 - heden

www.permanentbeta.nl

Bridging brains, tech and culture

Permanent Beta is een nationale organisatie die mensen samenbrengt om kennis te delen over technologie, wetenschap en kunst. Wij organiseren regelmatig meetups waarbij vernieuwende denkers en doeners worden uitgenodigd om hun ideeën te delen voor een open publiek.

CoderDojo Rotterdam

Mentor

2015 - heden

www.coderdojo.nl

Bij CoderDojo kunnen kinderen van 7 t/m 17 jaar leren programmeren. Dit wordt helemaal gratis verzorgd door vrijwilligers.

Als mentor help ik de kinderen bij opdrachten. Ook bedenk en verzorg ik workshops in bijvoorbeeld html, css en javascript.

Open Hack Rotterdam

Organisator

2015 - heden

www.openhack.nl

Open Hack is een internationale meetup met een enkel doel: samen programmeren, maakt niet uit waaraan.

Ik organiseer een keer per twee maanden een Open Hack in Rotterdam, waar programmeurs met verschillende achtergronden en vaardigheden bij elkaar komen om samen nieuwe dingen te bouwen.

Skills

 • API architectuur
 • data services
 • web apps
 • Agile
 • Scrum projectmanagement
 • prototyping MVP
 • Lean Startup
 • teambuilding
 • productplanning
 • webapplicatie ontwikkeling
 • social media
 • online ads
 • SEO
 • analytics
 • service georienteerde architectuur
 • REST
 • requirements engineering
 • visualisatie
 • object georienteerd programmeren
 • MVC
 • natural computing
 • algoritmes
 • datastructuren
 • brainstorm
 • note taking

Links

Blog

Web apps

Organisatie

Under construction

Ideeën