Open Samenwerking
en Innovatie
in Public Tech

woordenboek

Johan Groenen

Foto van Johan Groenen

algoritmeregister

Een open source applicatie waarin overheidsorganisaties informatie rondom de verantwoording van inzet van algoritmische toepassingen kunnen registreren, bijhouden en publiceren.
Lees "Algoritmeregister"

beelddenken

Denken in beelden en ruimte in plaats van woorden of teksten.
Lees "Beelddenken"

co-creatie

Methoden en technieken om met een groep mensen gestructureerd te brainstormen en samen prototypes te maken.
Lees "Co-creatie"

code for nl

Nederlandse community van developers en designers die samenwerken aan een open, eerlijke en inclusieve digitale overheid en samenleving.
Lees "Code for NL"

common ground

Stroming binnen de digitale overheid gericht op betere samenwerking organisaties en betere interoperabiliteit tussen applicaties door middel van principes zoals open source en data bij de bron.
Lees "Common Ground"

community

Een groep mensen met gedeelde waarden of gedeelde doelen, maar zonder formele organisatie en hiërarchie.
Lees "Community"

design thinking

Een gefaseerd design framework om je projectaanpak op een design manier vorm te geven.
Lees "Design Thinking"

digitale transformatie

Veranderingen teweeg gebracht en mogelijk gemaakt door de beschikbaarheid van digitale technolgie en de verregaande digitalisering van de samenleving.
Lees "Digitale Transformatie"

foundation for public code

Organisatie die zich richt op het verspreiden van best practices voor het ontwikkelen van software voor, door en in de publieke sector.
Lees "Foundation For Public Code"

github

Online platform voor open samenwerking aan (primair) open source software.
Lees "Github"

hacking

Technieken uitproberen om te kijken wat er allemaal mee kan. Wordt vaak verward met "cracking", het (illegaal) kraken van systemen om er misbruik van te maken.
Lees "Hacking"

inspiratie

Willekeurige informatie die gedachten stimuleert die op een later moment aangewend kunnen worden tijdens het ontwerpproces om nieuwe richtingen te verkennen. Alles is inspiratie.
Lees "Inspiratie"

meetup

Open bijeenkomst georganiseerd via het online platform meetup.com.
Lees "Meetup"

natural computing

Deelgebied van kunstmatige intelligentie dat zich bezig houdt met het bestuderen en modelleren van natuurlijke systemen en processen, om deze vervolgens in te zetten in andere contexten.
Lees "Natural computing"

open samenwerking

Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en zelf-organisatie, open voor iedereen die een bijdrage wil leveren. Iedereen mag de bijdrage leveren indien die van voldoende kwaliteit is en aansluit op het gezamenlijke doel. De (deel)resultaten zijn van waarde en zijn open beschikbaar zowel voor de bijdragers en voor niet-bijdragers.
Lees "Open Samenwerking"

open source

Software die is vrijgegeven onder een licentie die gebruikers het recht geeft om de broncode te bestuderen, aan te passen, te verspreiden en vrij te gebruiken.
Lees "Open Source"

public tech

Afkorting van public interest technology. Technologie door en/of in samenwerking met de overheid ontwikkeld op basis van publieke waarden. Daarmee staat het tussen govTech (technologie gemaakt door de markt voor toepassing in en/of door de overheid) en civic tech (technologie gemaakt vanuit de samenleving, vaak vanwege uitblijven of disfunctioneren van de oplossingen die worden geboden door de overheid).
Lees "Public Tech"

software design

Het toepassen van (product) design methoden en technieken in het domein van software ontwikkeling.
Lees "Software Design"

startup

Een jonge organisatie die nog op zoek is naar haar exacte positie in de wereld.
Lees "Startup"

« terug naar hoofdpagina